Våra Policys.

Jobbson arbetar succesivt med att förbättra sitt arbetssätt. Här finns några av de policys som dagligen efterföljs i verksamheten. Vi bryr oss mera!

Integritetspolicy

Miljö policy

Jobbs On är ett modernt företag och vi är medvetna om de miljöproblem det finns idag. Vi tar ansvar för miljön och arbetar ständigt med att öka medarbetarnas förståelse för hur vi gemensamt kan bidra till att minska verksamhetens miljöpåverkan.

I vår egna verksamhet försöker vi ta hänsyn till miljön i alla våra delar. Vi ställer miljökrav vid alla slags inköp av tjänster och varor. Vi strävar efter att minska resor genom smarta IT-lösningar, och när vi eller våra konsulter reser strävar vi efter att använda tåg eller andra kollektiva färdmedel.

Riktlinjer

Vi prioriterar dessa miljöåtgärder

Transporter

Vi strävar efter att minska resor genom smarta IT-lösningar. Samtliga medarbetare förväntas välja miljövänliga lösningar för resor i tjänsten.

Energi

Samtliga medarbetare förväntas hushålla med energi, exempelvis genom att sätta datorn i viloläge vid hemgång.

När vi tecknar nya elavtal väljer vi i första hand el från förnyelsebara energi källor som sol, vind, vatten och biobränsle

Återvinning

Samtliga medarbetare förväntas bidra till minskning av verksamhetens avfallsmängd genom noggrann källsortering i de kärl som finns på samtliga kontor.

Ansvar

Ledningen har det övergripande ansvar för ovanstående miljöpolicy och riktlinjer.

Samtliga medarbetare ska vara informerade om vårt miljöarbete. När våra konsulter är ute på uppdrag följer de kundens miljöpolicy.

Kontakta oss

Vi hjälper mer än gärna till!