It´s On!

Din konsult och rekryteringspartner inom samhällsbyggnad och IT/Tech.

Vi förser marknaden med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser behovet av kvalificerad personal inom ditt område.

Kontakta oss

Hur vi jobbar

Vi vill lära känna er ordentligt. För oss är transparens, kommunikation och kvalité fundamentala pelare för ett lyckat och långsiktigt samarbete. Vi vill förstå ert behov för att möta förväntningar på kompetens, erfarenhet samt personligheten som matchar er företagskultur.  

Ni träffar en av våra skickliga rekryterare för behovsanalys, förväntningar och kravprofil. Efter en överenskommelse om de praktiska detaljerna startar vi igång processen.

Vi utformar attraktiva annonser anpassade till målgruppen. Vi säkerställer att annonsen syns till rätt målgrupp på rätt plattform. Vi jobbar med traditionella annonseringskanaler samt väl beprövade strategier på Facebook, Instagram och Linkedin. Vi har även tillgång till vår egna kandidatbas med hundratals kandidater i vår portfölj som vi ständigt har kontakt med. 

Vi går igenom urvalet och kontaktar de mest lämpade kandidaterna som ni träffar på intervju. Vi skickar referenser och övrigt underlag som underlättar processen.

  • Kandidaten har fått ett jobberbjudande och tackat ja. Väl på plats följer vi upp för att säkerställa att arbetet går bra och finns tillgänglig vid behov. 

Kontakta oss

Vi hjälper mer än gärna till!