Vanliga frågor & svar.

FAQ

Vanliga frågor och svar

Första steget är en behovsanalys för att förstå kundens kortsiktiga och långsiktiga behov och önskemål. Vi är inte bara en leverantör, utan en samarbetspartner för framtiden som ni kan räkna med.

Exempel på steg i rekryteringsprocessen

 • Kravprofil – Vi arbetar fram en noggrann utvald kravprofil tillsammans med dig som kund. Det är viktigt för oss att förstå vad ni tycker är meriterande och personliga egenskaper. Vi har märkt vikten av  att personerna passar in i hos er “culture fit” för att personen ska bli långsiktig hos er.
 • Search & annonsering – Här når vi ut till potentiella kandidater. Vi hanterar all administration, ansvarar för all annonsering i relevanta kanaler och bearbetar ansökningarna i en första screening.
 • Kandidatintervju – Vi kontaktar de mest lämpade kandidaterna för tjänsten och gör en första intervju. Vi informerar om företaget i fråga och berättar mer om tjänsten.
 • Fördjupad kandidat bedömning – Kandidater genomgår test, djupintervju samt att referenstagning tas. Vi följer upp med  kandidaterna som inte gått vidare i processen.
 • Återkoppling och avrapportering – Kandidater presenteras för företaget ihop med en rekommendation från Jobbson.

En rekrytering tar vanligtvis 4-8 veckor beroende på tjänst. I vissa fall har vi rätt kandidater redan tillgängliga, då kan rekryteringen gå fortare.

 • Inledning – Ni träffar en av våra skickliga rekryterare för behovsanalys, förväntningar och kravprofil. Efter en överenskommelse om de praktiska detaljerna startar vi igång processen.
 • Annonsering & Search – Utöver vår search i vårt befintliga kandidatpool utformar vi en attraktiv annons anpassad till målgruppen. Vi säkerställer att annonsen syns till rätt målgrupp på rätt plattform. Vi jobbar med traditionella annonseringskanaler samt väl beprövade strategier på Facebook, Instagram och Linkedin. Vi skapar smidiga, mobilanpassade ansökningsformulärer som gör det enkelt för kandidaterna att söka tjänsten, vart de än befinner sig.
 • Intervju – Vi går igenom urvalet och kontaktar de mest lämpade kandidaterna på intervju. Det ger oss en bra inblick i om ni kan vara rätt för varandra.
 • Presentation – Efter noggranna referenstagningar presenterar konsultchefen  kandidaterna ihop med en sammanfattning från processen ihop med rekommendationer från Jobbson.
 • Uppföljning – Konsultchefen på Jobbson följer upp för att säkerställa att arbetet går bra och finns tillgänglig vid behov. Konsultchefen blir navet för kommunikationen och kommer hjälpa till med personalansvar, löneadministration, utveckling och uppföljning. 

Givetvis! Jobbson är specialiserade inom träffsäker annonsering på Facebook, Instagram och Linkedin. Under 2019 har vi hjälpt kunder nå ut till över en miljon svenskar inom olika målgrupper.

 • Kravprofil – En av våra annonsörer tar kontakt med er för en bättre förståelse om vilka profiler ni vill attrahera och vilka plattformar som är aktuella. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation om vilka kanaler som passar målgruppen vid behov.
 • Innehåll – Vi skapar en väl utformad annons och designar landningssidan samt ansökningsformuläret.
  Önskar ni trafik till er egna webbplats löser vi det.  
 • Underhåll – Annonsen är igång och vi mäter trafiken dagligen för att säkerställa ett bra resultat.
  När en ansökning trillar in via landningssidan skickas kandidatens ifyllda formulär automatiskt till er. Kandidaten får en bekräftelse att ansökan mottagits och bearbetas.
 • Uppföljning – Ansvarig annonsör följer upp med statistik när marknadsföringen avslutats. Vi går igenom nyckelfaktorer som exempelvis antalet visningar, interaktioner och konverteringsgrad.

Kontakta oss

Vi hjälper mer än gärna till!